Máy đo nồng độ ozone

Thông tin sản phẩm
Model: 1001C
Là thiết bị đo và điều khiển 3 chỉ số hóa lý trong môi trường không khí
- Nồng độ ozone từ 10 - 1000ppb (Part Per Billion, 1ppb= 1/1 000 000 000= 10-7%), độ chính xác 1ppb, khoảng khống chế ~40-1000ppb, giới hạn đo 2000ppb
- Nhiệt đọ 0~50oC
- Độ ẩm tương đối 5~99%RH, độ chính xác 1%RH
 091 695 9899